Praca koorynator

Praca dla koordynatora świetlicy

Burmistrz Iłowej ogłosił nabór kandydatów na stanowisko koordynatora ośrodka integracji społecznej – świetlicy wiejskiej w Czyżówku

Zadanie polega na zorganizowaniu opieki i czasu wolnego dzieciom przychodzącym do świetlicy, współpracy z organizacjami pożytku publicznego, Radą Sołecką oraz z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

Podpisane przez kandydata oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 28 stycznia 2016 r.do godz. 12.00.

Więcej informacji znajduje się w treści OGŁOSZENIA.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl