Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej

Twa nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektor/mł. inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych to m.in. obsługa klientów świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i klientów ubiegających się o zasiłek dla opiekunów, świadczenie wychowawcze. Przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków i prowadzenie spraw związanych z  realizacją wskazanych w ogłoszeniu ustaw. Sporządzanie decyzji administracyjnych. Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa : „Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora/mł.inspektora ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych” w terminie do dnia 10 marca 2016 r.  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 
ops@ilowa.pl