Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Oferty na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym FB III w Urzędzie Miejskim w Iłowej – OFERTA” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 23 listopada 2017 r. do godz. 12.00. 

Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.