Praca w ZGKiM

Trwa nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iłowej.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom to m.in. wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 4 – letni staż pracy lub średnie techniczne i co najmniej 5– letni staż pracy.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom to m.in.: wykształcenie   kierunkowe z zakresu wykonywanych zadań: transport, ochrona środowiska.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Specjalista ds. Komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej – Oferta” w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, ul. Żeromskiego 25, sekretariat pokój nr 10 do 9 maja 2016 r. do godz 12:00. 

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Iłowej
zgkim@ilowa.pl