Praca w ZGKiM

Trwa nabór kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom to m.in. wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 4 – letni staż pracy lub średnie techniczne i co najmniej 5– letni staż pracy.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Specjalista ds. Komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej – Oferta” w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Iłowej ul. Żeromskiego 25  sekretariat pokój nr 10 do 15 lutego 2017 r. do godz 12:00.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Iłowej
zgkim@ilowa.pl