Praca z dziećmi to moja pasja

Od 1 września 2017 roku Pani Ewa Osłońska będzie pełnić funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej. 

 

Komisja konkursowa podjęła decyzję o wyborze pani Ewy Osłońskiej na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej, ponieważ spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie oraz wykazała się stosowną wiedzą merytoryczną. Burmistrz Paweł Lichtański pozytywnie zaopiniował wyniki konkursu.

Pani Ewa Osłońska jest nauczycielką z 34-letnim stażem pracy. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w Oddziale Przedszkolnym w Łozach oraz Trzebowie. Jest także wieloletnią instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego w Żaganiu oraz organizatorką obozów i zimowisk dla dzieci, i młodzieży.

Poza wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną Pani Ewa posiada uprawnienia z logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, a także matematyki i informatyki. – Praca z dziećmi to moja pasja. Cieszę się, że w przedszkolu w Iłowej będę mogła ją rozwijać z korzyścią dla dzieci, rodziców i kadry – powiedziała E. Osłońska.

Do 31 sierpnia br. dyrektorem przedszkola w Iłowej pozostaje pani Iwona Kaniewska.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl