Próba syren alarmowych

W dniu 22 marca 2018 w godzinach 12.00-12.30, na obszarze woj. bubuskiego, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

 

– ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syren ,trwający 3 minuty

– odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syren, trwający 3 minuty