Wyjdźmy z szamba

82% dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich. Takie wsparcie uzyskają mieszkańcy w przypadku otrzymania przez Gminę Iłowa dofinansowania z UE.

 

W styczniu br. odbył się cykl spotkań informacyjnych dotyczących „Programu budowy oczyszczalni przydomowych” w Gminie Iłowa. Spotkania  w Jankowej Żagańskiej, Szczepanowie, Koninie Żagańskim (10 stycznia br.) a także w Czernej oraz Borowym cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

– Zabiegamy o przyznanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. W związku z tym mieszkańcy zainteresowani wymianą starego zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) na nowoczesną przydomową oczyszczalnię ścieków zapłacą tylko 18 % kosztów całej inwestycji. Oczywiście w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania z Unii Europejskiej. – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

– Kampania informacyjna, którą prowadzimy ma na celu wyjaśnienie większości wątpliwości związanych z możliwymi do zastosowania technologiami, warunkami skorzystania z programu czy źródłami finansowania. Najbliższe spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 17 stycznia w Czyżówku  o godz. 16.30. Tego samego dnia również w Klikowie o godz. 18.00 – dodaje P. Lichtański.

Mieszkańcy, którzy zainteresowani są inwestycją zobligowani są do złożenia odpowiedniej deklaracji przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zezwolenia na wejście na teren posesji dla celów budowy oczyszczalni. Deklaracje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Iłowej ul. Żeromskiego 25, pok. nr 3. Tam też udzielane są wszelkie informacje dotyczące programu (tel. 68 368 14 15).

Potrzebne dokumenty znajdują się także w załącznikach poniżej:

DEKLARACJA

ZEZWOLENIE