Program dotacyjny „Niepodległa”

Przypadający w roku 2018 jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości, w sposób szczególny zachęca do działań angażujących społeczność we wspólne obchody.

 

Z myślą o tym, utworzony został Program dotacyjny wspierający organizatorów, prowadzony przez Biuro programu „Niepodległa”, z którego dofinansowanie mogą pozyskać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury. Wymogiem programu jest, żeby wszystkie podejmowane formy aktywności umożliwiały radosne świętowanie wszystkim zainteresowanym stuleciem odzyskania niepodległości.

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • Festiwale, koncerty, spektakle
  • Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
  • Tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych
  • Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy
  • Wystawy wraz z katalogami
  • Publikacje

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Nabór do konkursu „Niepodległa 2018” trwa do 23 marca do godziny 15:59.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdują się w linku poniżej:

Program dotacyjny „Niepodległa”

Informacji  o programie udzielają:

Agnieszka Gajc

agajc@niepodlegla.gov.pl

+48 22 18 22 605

Aleksandra Tatarczuk

atatarczuk@niepodlegla.gov.pl

+48 22 18 22 607

Sylwia Krawczyk

skrawczyk@niepodlegla.gov.pl

+ 48  22 1822615