Przedszkole do przodu

Trwa inwestycja polegająca na dokończeniu budowy miejskiego przedszkola. 

 

Nowy wykonawca, który wyłoniony został w wyniku przetargu nieograniczonego, firma DRECON Sp. z o.o. ze Szprotawy, ma za zadanie dokończenie realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych stanowiących kontynuację rozpoczętej w 2018 roku budowy przedszkola wraz z uzyskaniem przez wykonawcę w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku publicznego w Iłowej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, ogrodzonego wraz z zagospodarowaniem całego terenu na działce przy ul. Chrobrego w Iłowej.

Obecnie w budynku montowana jest instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania. Zakończona została termomodernizacja ścian zewnętrznych obiektu, trwają prace elewacyjne i wykończeniowe. Zamontowano już także stolarkę okienną i drzwiową. Oprócz robot budowlanych zadanie obejmuje także zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i zestawów mebli dziecięcych.

Zakończenie inwestycji planowane jest 30 czerwca 2020 roku.

 

Obiekt wybudowano w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.                  Całkowity koszt inwestycji to 5,1 mln zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  2,9 mln zł.