Przekraczanie granicy RP

24 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej.

 

Nowe ograniczenia dotyczyć będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie. Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.

W myśl nowych uregulowań jedyną zwolnioną grupą pozostają w dalszym ciągu kierowcy ruchu kołowego towarowego. Pozostałe grupy pracowników lub indywidualnych przedsiębiorców będą musiały zastosować się do nowych wytycznych. Tym samym pracownicy i/lub ich pracodawcy będą musieli podjąć decyzję, czy bardziej zasadne jest odbycie czternastodniowej kwarantanny każdorazowo po wjeździe na terytorium RP czy też przebywanie w kraju, w którym świadczą pracę (np. w ramach delegacji).

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.