Przetarg na zakup biletów miesięcznych

14 lipca 2017 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup szkolnych biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych tj.: Szkoły Podstawowej w Iłowej przy ul. Piaskowej oraz Przedszkola Miejskiego w Iłowej od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Przewozy dotyczą dni, w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – wyłączając przerwy świąteczne oraz dni wolne od nauki.

Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do 21 lipca 2017 roku do godz. 12.00 do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Iłowej (pokój nr 14). Wszelkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.