Rekordowy fundusz

Fundusz sołecki w roku 2020 będzie rekordowy. 

 

25 lipca br. odbyło się spotkanie Burmistrza Pawła Lichtańskiego z gospodarzami sołectw w celu przekazania informacji o wysokości funduszu sołeckiego w roku 2020. Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla każdego sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia jego mieszkańców. Każde z dziesięciu sołectw Gminy Iłowa ma do dyspozycji określoną kwotę, która uzależniona jest od dochodów bieżących gminy oraz liczby mieszkańców.

– Znaczące zwiększenie dochodów gminy wpłynęło na rekordową wysokość funduszu sołeckiego w 2020 roku. W budżecie zabezpieczymy na ten cel 204 tys. 676 67 złotych do podziału na dziesięć sołectw. W roku 2019 było to 172 tys. 116 50 zł. Łatwo przeliczyć, że w przyszłym roku będziecie mieć Państwo ponad 32 tys. złotych więcej do zagospodarowania na cele związane z rozwojem waszych sołectw – mówił podczas spotkania Burmistrz.

W roku 2020 wysokość funduszy w poszczególnych sołectwach gminy będzie wyglądała następująco:

Borowe – 28 tys. 165, 29 zł

Czerna – 26 tys. 518, 98 zł

Czyżówek – 17 tys. 575, 50 zł

Jankowa Żagańska – 26 tys. 296, 50 zł

Klików – 12 tys. 903, 53 zł

Konin Żagański – 39 tys. 200, 03 zł

Kowalice – 11 tys. 123, 73 zł

Szczepanów – 18 tys. 687, 87 zł

Wilkowisko – 11 tys. 123, 73 zł

Żaganiec – 13 tys. 081, 51 zł

Środki te można przeznaczyć m.in. na utrzymanie porządku, sadzenie drzew, krzewów, drobne remonty i naprawy. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzję na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.