Remont w centrum

Trwa modernizacja centrum Iłowej. Remont obejmuje ulice Pułaskiego oraz Batorego.

 

Modernizacja ulicy Pułaskiego obejmie wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni oraz parkingów, wydzielenie miejsc postojowych dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej oraz wymianę kanalizacji odwodnieniowej. W ramach projektu zagospodarowane zostaną także tereny zielone. Zakupione zostaną nowe ławki oraz kosze na nieczystości.

Prace remontowe trwają także przy ulicy Batorego. Wykonawca przystąpił do frezowania starej nawierzchni asfaltowej. Zakres robót obejmuje prace rozbiórkowe nawierzchni ulicy  i chodników, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników.

W sierpniu rozpocznie się remont Placu Wolności. Roboty budowlane obejmą przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego i częściową wymianę kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót to koniec listopada br.

Na realizację tych zadań Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl