Seniorze – sprawdź, jak uzyskać wsparcie

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Gmina może Ci pomóc. Sprawdź, jak uzyskać potrzebną pomoc.

 

Akcja #wspierajSeniora# zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Zachęcamy osoby starsze do kontaktu z infolinią: 22 505 11 11. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Koszty zakupów pokryje senior. Prosimy mieszkańców, aby zgłaszali poprzez infolinię swoich sąsiadów, którzy wymagają wsparcia w tym zakresie.

Każdy może pomóc

Pamiętajmy również, że niezależnie od wsparcia udzielanego przez gminę, każdy z nas może pomóc osobom starszym, samotnym, schorowanym lub niepełnosprawnym w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki czy zdalne załatwianie spraw urzędowych.

Zadbajmy o to, aby w tym trudnym okresie seniorzy nie czuli się osamotnieni i pozostawieni bez pomocy.

Zgłoszenia przyjmowane są również bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej: 68 377 49 48 lub od 30 października br. także e-mailowo: pomoc@ilowa.pl.

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców

Mieszkańcy gminy mogą również skorzystać z pomocy psychologa. Jest to forma kierowana do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej.

Zapraszamy na konsultacje z psychologiem klinicznym mgr Renatą Sochą. Skorzystać z nich może każdy mieszkaniec gminy Iłowa, dorosły lub dziecko z rodzicem.

Miejsce: Iłowa, Biuro Komisji RPA w Iłowej przy ulicy Mickiewicza 21.

Termin: każda środa, od godziny 16.00 do 18.30.