Grupa seniorów
Słuchacze i wykładowcy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłowej oraz zaproszeni goście

Seniorzy gotowi do zajęć

 

W minioną sobotę, 10 października 2015, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu miała miejsce inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłowej.

W uroczystości wzięli udział słuchacze UTW, wykładowcy i zaproszeni goście. Zabrzmiała pieśń Gaudeamus. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański przypomniał, że powołanie UTW w Iłowej było jego obietnicą wyborczą, która ma szansę powodzenia dzięki słuchaczom deklarującym chęć uczestnictwa w zajęciach, zaangażowaniu wykładowców i życzliwej atmosferze wokół tej inicjatywy.

 

Koordynator UTW Anna Michalczuk przedstawiła plan zajęć i zasady pracy do czasu wyboru władz uniwersytetu. Będzie pełniła dyżur w poniedziałki od godz.15.00 do 16.00 w sali seniorów w GCKiS.

Najlepsze życzenia wszystkim słuchaczom przekazał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Wykład inauguracyjny o kulturze wygłosił prof. dr hab. Bogdan Idzikowski z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Oprawą artystyczną wydarzenia był ciepło przyjęty recital Anity Ziobrowskiej i Janusza Gajdy. Dziś odbędą się pierwsze zajęcia z literatury.

PLAN LEKCJI