SERWAL-16 w Iłowej

Wjazd kolumny wojskowych pojazdów do Iłowej (22 listopada br.) rozpoczął drugi dzień polsko-niemieckiego ćwiczenia pod kryptonimem SERWAL-16.

Ćwiczenie z wojskami 34. Brygady Kawalerii Pancernej miało na celu sprawdzenie gotowości bojowej 1 Brabanckiego batalionu czołgów oraz poziom współpracy cywilno-wojskowej z władzami trzech miejscowości: Iłowa, Żagań oraz Żary.

– Nigdy w dotychczasowych działaniach wojskowych nie posunęliśmy się aż tak daleko w zakresie współpracy cywilno-wojskowej –  powiedział płk dypl. Krzysztof Pokropowicz, dowódca 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. –  Ćwiczenia miały na celu pokazanie na ile wojsko i władze cywilne mają możliwość wzajemnego współdziałania i współistnienia w trakcie działań bojowych – dodał dowódca.

Centrum kryzysowe zlokalizowane zostało w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, gdzie zaproszeni goście m.in. Starosta Powiatu Żarskiego Janusz DUDOJĆ, Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata ISSEL, Burmistrz Miasta Żary Danuta MADEJ, Starosta Nowosolski Waldemar WRZEŚNIAK, Z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Krzysztof KOMINEK, Dowódca 34. BKanc płk Krzysztof POKROPOWICZ, Dowódca Brygady Panzergrenadierbrigade 41 gen. Oliver KOHL,  płk Krzysztof Stachowiak, mł. Chor. Szt.Grzegorz PÓŁTORAK z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w ŻAGANIU, TST CIMIC Kielce Szef Brygadowego Zespołu Wsparcia mjr. Arkadiusz RADZIŃSKI, a także żołnierze US ARMY CIVIL AFFAIRS Team 8333 przyglądali się pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Iłowej oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z Żar pod przewodnictwem Burmistrza Iłowej. Zadaniem obu zespołów było sprawne przeprowadzenie ewakuacji kilku tysięcy mieszkańców Iłowej do pobliskich Żar. Działania podejmowane były w obliczu narastającego konfliktu zbrojnego.

– We wtorek ćwiczyliśmy ewakuację miasta, przy współdziałaniu Zespołów Zarządzania Kryzysowego z Iłowej, Żar oraz 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Efektem ćwiczeń było przede wszystkim wypracowanie procedur dotyczących ewakuacji ludności w przypadku miasta Iłowa. Współpraca pomogła nam zrozumieć mechanizmy i procedury jakie kierują procesem ewakuacji ludności cywilnej – mówił po ćwiczeniach burmistrz Paweł Lichtański.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl
info. http://34bkpanc.wp.mil.pl/pl/11_455.html