Sesja „oświatowa”

W czasie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej (29 maja) podjęto dwanaście uchwał. Konieczność podjęcia siedmiu z nich spowodowana była ogólnopolską reformą oświaty.

 

Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020. Konieczność dokonania stosownych zmian w dokumencie strategii związana była z zamiarem aplikowania o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Strategia jest jednym z najważniejszych dokumentów, będącym jednocześnie drogowskazem do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju gminy.

Podjęcie przez radnych siedmiu uchwał m.in. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioklasową szkołę podstawową, związane było z przeprowadzaną reformą oświaty i tzw. wygaszaniem gimnazjów. W przypadku Gminy Iłowa, gimnazjum jako odrębna jednostka organizacyjna przestanie istnieć 1 września 2017 roku. Uczniowie klas II i III gimnazjum staną się uczniami prowadzonych w ośmioletniej szkole podstawowej klas gimnazjalnych, tym samym staną się uczniami szkoły podstawowej.

Podczas obrad Burmistrz Paweł Lichtański złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 27 kwietnia do 29 maja 2017 roku, które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl