Spis stanu stada zwierząt gospodarskich

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt. 

 

Spis zwierząt przebywających w siedzibie stada przeprowadza się, co najmniej, raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Informujemy, iż niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu 
Leszek Ziaja