Pomoc materialna dla rodzin

SPOŁECZNIK ROKU PO RAZ PIĘTNASTY!

Motto przewodnie tegorocznej edycji Konkursu brzmi RODZINA.

PRIORYTETY tegorocznej edycji Konkursu to:
1. Rodzina, którą zapamiętam.
2. Moja praca, moja misja.
3. Nie obawiaj się – INNY to ktoś wrażliwszy, zdolniejszy, może w mniej skomplikowany sposób pojmujący świat.
4. To spotkanie/wydarzenie zmieniło moje życie.
5. Mój portret „jesieni życia”.

Niezależnie  od wybranego przez kandydata tematu (priorytetu)  w przedłożonej do Konkursu pracy powinien przekazać pozytywne efekty swojej pracy zawodowej lub charytatywnej. Efekty mogą zostać przedstawione na wielu płaszczyznach, tj. efekty wymierne, czyli co się konkretnie udało oraz niewymierne, osobiste odczucia emocje, zmiany postaw: własnej, klientów bądź innych, istotnych w procesie pomagania osób. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu określa Regulamin.

Warunkiem uczestnictwa jest: nadesłanie zgłoszenia na formularzu oraz pracy w formie opracowania literackiego, wiersza, filmu, reportażu, audycji (słuchowiska),  zawierającego istotę procesu pomagania, jego efekty, w tym zmiany postaw klientów i osoby/osób pomagających. Mile widziane załączenie opinii i referencji dotyczących kandydata.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w tym regulamin i wzory wniosków do pobrania w poszczególnych kategoriach znajdują się pod adresem: www.spolecznikroku.lubuskie.uw.gov.pl.

Prace konkursowe można przekazywać drogą pocztową lub osobiście na adres Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 (z dopiskiem „Społecznik Roku”), a także w formie elektronicznej na adres: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl w terminie do dnia 28 października 2016 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i uhonorowanie zwycięzców odbędzie się tradycyjnie w listopadzie br. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Gorzowie Wlkp. Istotą oceny przedłożonych prac będzie ich zawartość merytoryczna.

info. www.lubuskie.uw.gov.pl