Iłowa gościła dyrektorów szkół

26 sierpnia br. dyrektorzy gminnych placówek oświatowych z powiatu żagańskiego spotkali się w Iłowej.

 

To dla Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich oraz naszej gminy wyróżnienie. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański powitał przybyłych gości i wspólnie z zebranymi wysłuchał informacji przedstawionych przez dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu.

Spotkanie dyrektorów miało na celu usystematyzowanie wiedzy i wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli w obliczu pandemii. Celem narady było również przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.