Strażacy złożyli sprawozdanie

W ubiegłą sobotę (6 lutego) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w  Iłowej, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na które zaproszony został m.in. Burmistrz Iłowej

Podczas spotkania, w którym udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu st. kpt. mgr Marek Ławrecki, Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Żaganiu st. kpt. inż. Krzysztof Sowa, Prezes Powiatowego Związku  OSP w Żaganiu Jan Chmielewski, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz Bogusław Specht przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Iłowej, wybrano nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej. 

W skład powołanego na pięcioletnią kadencję Zarządu OSP weszli:

  •  Bronisław Szczepiński Prezes
  •  Tadeusz Kmiecik Zastępca Prezesa
  •  Eugeniusz Tobiasz Zastępca Prezesa.

W trakcie zebrania omówiono działania podejmowane w ostatnich pięciu latach, ze szczególnym uwzględnieniem 2015 roku.

W ubiegłym roku iłowscy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń ratowniczo – gaśniczych 183 razy. Osiągnęli tym samym najwyższy w Powiecie Żagańskim wynik.

– Serdecznie gratuluję osiąganych sukcesów. Dziękuję za zaangażowanie, poświęcenie i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Wasze działania zasługują na najwyższe uznanie. – mówił do zebranych burmistrz Paweł Lichtański.

– Stanowicie wzór szlachetnej postawy, godnej naśladowania – kontynuował.

W czasie zebrania włodarz wręczył także pięć nowych mundurów wyjściowych iłowskim strażakom.

Obecnie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej należy 26 aktywnych członków, w tym dwie kobiety. Działania swe koncentrują na zadaniach polegających na ochronie życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl