Sprawozdanie strażaków

W ubiegłą sobotę (20 lutego) odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Borowe.

Podczas spotkania, w którym udział wzięli gościnnie: Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, radny miejski Zygmunt Sygnowski, sołtys Wojciech Kowal oraz Bogusław Specht z Urzędu Miejskiego w Iłowej, wybrano nowego prezesa.

W skład powołanego na pięcioletnią kadencję Zarządu OSP w Borowym weszli:

  •  Marcin Cieślik Prezes
  •  Kamil Nowakowski Naczelnik OSP
  •  Jacek Koska Zastępca Naczelnika.

W trakcie zebrania omówiono działania podejmowane w ostatnich pięciu latach, ze szczególnym uwzględnieniem 2015 roku.

Burmistrz Paweł Lichtański wręczył dwóm strażakom nowe mundury wyjściowe oraz podziękował za zaangażowanie i wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Obecnie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowym należy 25 aktywnych członków, w tym cztery kobiety oraz jeden członek honorowy.

Do głównych zadań realizowanych przez jednostkę OSP należy: gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne; w szczególności na drogach, usuwanie skutków zdarzeń w wyniku anomalii pogodowych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl