Strażacy podsumowali rok

W minionym roku, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem wyjeżdżali do działań 27 razy.

 

Były to wyjazdy do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, wypadków i kolizji drogowych. A także pożarów lasów, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci. Ochotnicy brali udział w akcji poszukiwania zaginionych osób oraz usuwania szkód wywołanych negatywnymi zjawiskami pogodowymi.

5 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze, podczas którego podsumowano działania OSP w minionym roku. Wzięli w nim udział: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Jan Chmielewski, Prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży RP w Iłowej Tadeusz Kmiecik, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu mł. bryg. inż. Krzysztof Sowa oraz Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański i radny Zygmunt Sygnowski, a także podinspektor Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych Urzędu Miejskiego w Iłowej Bogusław Specht, Sołtys Borowego Wojciech Kowal oraz Jolanta Marciniak członek Rady Sołeckiej.

Zebraniu przewodniczył druh Marcin Cieślik Prezes Zarządu OSP Borowe, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2017 r. oraz plan zadań na bieżący rok.

– Aktualnie jednostka OSP Borowe liczy 34 druhów. 27 członków czynnych (w tym 5 kobiet) oraz 2 członków honorowych. Spośród członków czynnych 10 ratowników powołanych jest w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej, są to ratownicy uprawnieni do brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W ubiegłym roku najbardziej aktywni ratownicy, uczestniczyli w działaniach ponad 20 razy – zaznaczał Prezes Marcin Cieślik, który wraz z burmistrzem Pawłem Lichtańskim podziękował strażakom za pełną zaangażowania służbę.

Podczas zebrania wręczono wyróżnienia poszczególnym członkom jednostki. Jednogłośnie udzielono także absolutorium zarządowi OSP.