Święto Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej

18 czerwca odbyły się obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej.

 

Podczas uroczystego apelu burmistrz Paweł Lichtański podziękował strażakom za poświęcenie oraz zaangażowanie w działaniach na rzecz ochrony zdrowia i życia lokalnej społeczności. Dodał także, że dokonania strażaków z OSP w Iłowej zasługują na najwyższe uznanie i szacunek – Od pokoleń cechuje Was odwaga i troska o drugiego człowieka. Stanowicie przykład wytrwałości i umiejętności współdziałania w trudnych warunkach – mówił do zebranych.

Podczas uroczystości nadano odznaczenia oraz wyróżnienia:

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Naczelnik OSP Tadeusz Kmiecik

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Druh Marek Jurojć

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Druh Emilia Mazurkiewicz

Druh Robert Mikulski

Brązowy Medal ” Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Druh Marek Domagała

Odznaka „Strażak Wzorowy”

Druh Przemysław Milej

Druh Paweł Rorbach

Odznaka „Za Wysługę lat”

Druh Andrzej Wawrów (20 lat)

Druh Marek Jurojć (15 lat)

Druh Emilia Mazurkiewicz (10 lat)

Druh Jarosław Wicherek (10 lat)

Druh ks. Tadeusz Lubiatowski (5 lat)

Druh Paweł Rorbach (5 lat)

Statuetka okolicznościowa ” W podziękowaniu za wspólną służbę”

Druh Marian Boski

Druh Marcin Cwener

-Serdecznie gratuluję odznaczeń i dziękuję za gotowość niesienia pomocy w najtrudniejszych warunkach. – mówił P. Lichtański.

Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej liczy 33 ochotników (z czego 14 ukończyło specjalistyczne kursy i może wyjeżdżać do zdarzeń).

Początek powstania Straży Pożarnej w  Iłowej to lata czterdzieste ubiegłego wieku. Założycielami jednostki byli: Józef Czajka, Marian Boski i Kazimierz Zdebiak. Do nich dołączyło kilkunastu ochotników. Sprzęt, jakim dysponowali wymagał wprawy i siły. Do rejestru Ochotniczych Straży Pożarnych iłowska jednostka została wpisana w 1947 roku. Miejscem zbiórek ochotników była strażnica.

Lata siedemdziesiąte to okres wzmożonych „czynów społecznych”. Strażacy mieli znaczny udział w pracach obywatelskich. W owych czasach znacznym udoskonaleniem lokalnej OSP był samochód strażacki STAR 25. Znajdowało się w nim miejsce na drużynę i sprzęt gaśniczy, był on także wyposażony w zbiornik na wodę.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl