Szacowanie szkód w uprawach

W związku ze zmianami w procedurze dotyczącej zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych informujemy, że wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 

W związku z tym wnioski o szacowanie szkód można kierować na poniższe adresy:

  • Koło Łowieckie „Ponowa”, ul. Łąkowa 1, 68-131 Wymiarki,
  • Obwód Łowiecki nr 227 i nr 230 Nadleśnictwo Wymiarki, ul. Łąkowa 1, 68-131 Wymiarki,
  • Koło Łowieckie „Grzywacz”, ul. Zielonogórska 38, 68-113 Brzeźnica,
  • Koło Łowieckie „Jenot”, Żarska Wieś 81, 59-900 Zgorzelec,
  • Koło Łowieckie „Słonka”, ul. Komuny Paryskiej 16, 59-700 Bolesławiec.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Iłowej w Referacie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, ul. Żeromskiego 25, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 68 368 14 11.