„Szansa na samodzielność”

Uwaga! Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym! Trwa rekrutacja do projektu „Szansa na samodzielność”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, że w okresie 15.02.2018r. – 13.04.2018r. prowadzi rekrutację uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – LUBUSKIE 2020, „SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ”, na 2018 rok.

Cel projektu to zwiększenie szans za zatrudnienie osób oddalonych od rynku pracy poprzez zaangażowanie ich w działania reintegracji społeczno-zawodowej.

Planowane działania projektu obejmą m.in.:

  • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (m.in.: poradnictwo psychologiczne, wyjazdy motywacyjno-diagnozujące, sporządzenie portfolio, grupy wsparcia, poradnictwo prawne, kursy prawa jazdy);
  • usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym (m.in.: korepetycje, kursy językowe, warsztaty edukacyjne w zakresie terapii uzależnień, prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń itp.);
  • usługi w zakresie integracji zawodowej (m.in. sporządzenie IPD, doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy zawodowe, wizyty studyjne u pracodawców, wolontariat, praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy).

Projekt skierowany jest m.in. do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub stopniem lekkim tylko w przypadku wystąpienia sprzężenia co najmniej 2 rodzajów niepełnosprawności (w tym: bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, w tym uczących się).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Rynkiewicz; tel. 68 477 77 75; e-mail: m.rynkiewicz@pcpr.zagan.pl lub Panią Wiolettą Rosiak, tel. 68 477 77 77; e-mail: w.rosiak@pcpr.zagan.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY