Szansa na wsparcie

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pomoc udzielana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w zakresie:

  1. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR – ogłoszenie nr 6/2017 – http://bory.org.pl/2017/08/ogloszenie-o-naborze-na-wspolprace-miedzy-przedsiebiorcami/;
  2. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych – ogłoszenie nr 7/2017 – ogłoszenie nr 7/2017 – http://bory.org.pl/2017/08/ogloszenie-o-naborze-na-budowe-lub-przebudowe-publicznych-drog-gminnych-lub-powiatowych/;
  3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – ogłoszenie nr 8/2017 – http://bory.org.pl/2017/08/880/

Jednocześnie informujemy, że 21 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców, na które serdecznie zapraszamy. 

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
tel/fax.: 68 377 47 17