Sesja Rady Miejskiej XVI
Obrady Rady Miejskiej w Iłowej

Uchwalili stawki i podatki

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 01 grudnia br. w Iłowej, podjęto kilkanaście uchwał, m.in. o wysokości podatku od nieruchomości w 2016 roku.

Radni zatwierdzili taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2016.

Gminę Iłowa zaopatrują dwa ujęcia wody: Stacja Uzdatniania Wody w Szczepanowie z siecią wodociągową obejmującą sołectwa: Szczepanów, Konin Żagański, Jankowa Żagańska, Wilkowisko i Żaganiec oraz Stacja Uzdatniania Wody w Iłowej z siecią wodociągową obejmującą miasto Iłowa oraz sołectwa: Czyżówek i Czerna. W roku 2016 mieszkańcy Iłowej, Czernej oraz Czyżówka za m3 wody zapłacą 2,79 zł brutto. Mieszkańcy korzystający z ujęcia wody w Szczepanowie uiszczą opłatę w wysokości 3,59 zł za m3. Społeczność Borowego korzystająca z sieci wodociągowej administrowanej przez Gminę Wymiarki – zapłaci 4,00 zł brutto za m3 dla gospodarstw domowych oraz 4,05 zł brutto dla przedsiębiorstw.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków, kanalizacją miejską, w mieście Iłowa wyniesie 7,99 zł za m3.

Radni uchwalili także cenę przyjęcia nieczystości ciekłych dowożonych do punktu zlewnego w Iłowej. W 2016 roku będzie to 4,08 zł brutto za m3.

Opłata za posiadanie psów oraz podatek od nieruchomości pozostają na tym samym poziomie, co w roku 2015. Osoby fizyczne posiadające psa zobowiązane są do wniesienia opłaty (25 zł za jednego czworonoga) do 15 marca br.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa.

Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie między sesjami Rady Miejskiej (10.11-30.11.2015 r.), które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl