Uchwały i interpelacje

Podczas sesji Rady Miejskiej (27.09.2016 r.) radni podjęli cztery uchwały. Zgłosili także szereg interpelacji.

 

Uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa oraz w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 zreferowała Pani Ewa Pasternak – Jerz Skarbnik Gminy.

Radni jednogłośnie podjęli także uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania.

Zgodnie z brzmieniem uchwały na wydzielonym rachunku bankowym dochody gromadzą: Zespół Szkół w Iłowej oraz Przedszkole Miejskie w Iłowej.

Projekt uchwały przedłożony został w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Szczepanowie i utworzeniem Zespołu Szkół w Iłowej na bazie szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej.

Podczas sesji, radni: Maria Żołnowska, Mieczysław Jakubowicz oraz Zygmunt Sygnowski złożyli interpelację dotyczącą konieczności wykonania przeglądu dróg remontowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.

-Interpelacje dotyczące dróg są jak najbardziej zasadne. Zlecimy przegląd gwarancyjny i w przypadku wykrycia usterek lub wad w wykonaniu nawierzchni będziemy wzywać wykonawcę do ich usunięcia w ramach gwarancji – mówił burmistrz Paweł Lichtański.

Wnioski zgłaszane przez radnych dotyczyły także poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych (m.in. radny Franciszek Przynoga wnioskował o montaż azyli drogowych przy ulicy Żagańskiej, na odcinku od ulicy Sportowej do Placu Wolności). Radny Waldemar Leszcz podniósł kwestię poprawy stanu technicznego słupów energetycznych znajdujących się przy ulicy Hutniczej oraz Okrzei w Iłowej.

Tradycyjnie Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 6 września 2016 r. do 26 września 2016 r., które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl