Ulga 2020

Radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa.

Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiących nowe inwestycje, które powstaną w okresie 3 lat od dnia zgłoszenia Burmistrzowi Iłowej zamiaru skorzystania ze zwolnienia w ramach podjętej uchwały.

Uzyskanie prawa do zwolnienia obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych oraz utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, które muszą być utrzymane przez określone w uchwale okresy – 10 lat (mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy 5 lat).

– Pierwotnie rozważaliśmy przygotowanie uchwały dla przedsiębiorstw chcących zainwestować  w strefie przy autostradzie A18. Jednak uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie tzw. ulgi inwestycyjnej również dla podmiotów gospodarczych na terenie całej gminy – powiedział burmistrz Paweł Lichtański.  – Realizując nową inwestycję, za każde utworzone do końca 2020 roku miejsce pracy,  przedsiębiorca zapłaci o 2.020 zł mniejszy podatek od nieruchomości. Dlatego naszą propozycję zwolnienia z podatku nazwaliśmy „Ulga 2020”

Proinwestycyjne rozwiązania zawarte w uchwale powinny zwiększyć atrakcyjność gminy pod względem gospodarczym. Przełożą się także bezpośrednio na utworzenie kolejnych miejsc pracy dla mieszkańców.

Uchwała nie ma ograniczeń w zakresie umiejscowienia inwestycji na terenie gminy. Każda nowa inwestycja, która będzie realizowana na terenie Gminy Iłowa będzie posiadać takie same szanse na uzyskanie pomocy regionalnej poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 11 października br. pochylili się także nad uchwałą w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała zakłada, że stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia będą przyznawane osobom fizycznym, które osiągnęły znaczący wynik sportowy w okresie pobierania nauki w szkole podstawowej lub w gimnazjum.

Według zaproponowanych przepisów, szczególnie uhonorowano medalistów mistrzostw o randze co najmniej krajowej oraz rekordzistów kraju w odpowiedniej kategorii wiekowej. Za takie osiągnięcia sportowiec może otrzymać stypendium miesięczne wypłacane przez okres 10 kolejnych miesięcy. Zaproponowano, aby wysokość takiego stypendium wynosiła co najmniej (w zależności od jego rodzaju) od 100 do 300 złotych.

Drugą formą uhonorowania młodych sportowców osiągających znaczące wyniki na poziomie co najmniej wojewódzkim, są nagrody wypłacane jednorazowo lub w formie maksymalnie 6 wypłat miesięcznych, jednak suma wypłaconej nagrody nie może przekroczyć 500 złotych.

Trzecią formą gratyfikacji są wyróżnienia przyznawane tym uczniom, którzy uzyskali znaczące osiągnięcia sportowe na poziomie co najmniej wojewódzkim, ale nie uzyskali uprawnienia do otrzymania nagrody.

Ponadto, w czasie wtorkowych obrad radni przegłosowali uchwałę w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej.

– W ubiegłym roku społeczność przedszkola podjęła działania mające na celu ustalenie jego imienia. Większość opowiedziała się za „Akademią Małych Zuchów” – argumentowała, obecna podczas obrad, Dyrektor Przedszkola Pani Iwona Kaniewska.

Tradycyjnie Burmistrz Paweł Lichtański złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie 27.09. – 11.10.2016 r., które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl