Ulica Batorego do odnowy

26 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na realizację zadania pn. Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem.

 

Burmistrz Paweł Lichtański, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ewy Pasternak-Jerz, podpisał umowę z właścicielem Przedsiębiorstwa Drogowego „BUD-DRÓG” Ryszardem Kwapiszewskim. – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulicy Batorego w Iłowej. Zakres prac obejmuje przebudowę chodników i odwodnienia, wymianę krawężników oraz kanalizacji odwodnieniowej. Naturalnie, ulica Batorego doczeka się w końcu wymiany nawierzchni asfaltowej – mówi burmistrz.

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą za cenę 363 tys. 594 zł. Zakończenie prac planowane jest do 30 września br. Prace modernizacyjne rozpoczną się w pierwszej połowie lipca.

Na realizację zadania Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 204 tys. 967 zł.