Umowa na dowóz dzieci do szkół podpisana

Umowa na organizację dowozu uczniów do szkoły i przedszkola w Iłowej na rok 2018 została podpisana. 

 

29 grudnia 2017 roku Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Pasternak-Jerz podpisał umowę na realizację zadania pn. „Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”

Po raz pierwszy zadanie to będzie realizować Miejski Zakład Komunikacyjny z Żagania. Przewoźnik, wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego, zaoferował kwotę 180 tys. 586 zł brutto za organizację dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Iłowa w przyszłym roku.

Dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będzie według aktualnego harmonogramu. Uczniowie odbierani będą z wyznaczonych miejsc przystankowych w poszczególnych sołectwach. Przewozy nadal będą miały charakter otwarty, co oznacza, że każdy mieszkaniec będzie mógł z nich skorzystać. Jedynym warunkiem jest dostępność miejsc siedzących w autobusie oraz zakup odpowiedniego biletu. Należy pamiętać także, że pierwszeństwo mają dzieci szkolne, dla których miejsca te są gwarantowane.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl