Umowa na przebudowę Pałacowej podpisana

16 lipca 2020 podpisano umowę na przebudowę ulicy Pałacowej w Iłowej.

 

Burmistrz Paweł Lichtański przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Wołujewicz podpisał umowę z właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Steinbudex-J.M.” Jerzym Majorkiem, wykonawcą remontu m.in. ulic przy Placu Wolności w Iłowej.

Przedmiotem podpisanej w czwartkowe popołudnie umowy jest wykonanie przebudowy ulicy Pałacowej w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania powstanie nowa jezdnia z kostki klinkierowej oraz chodnik. Zaplanowano również budowę odwodnienia oraz montaż oświetlenia w postaci stylizowanych lamp ulicznych.

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą za 375 tys. 101 złotych. Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano na 30 kwietnia 2021 roku.

Na przebudowę ulicy Płacowej Gmina Iłowa pozyskała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie blisko 165 tysięcy złotych tj. 50% kosztorysowej wartości zadania.