Uwaga niewybuchy w lesie. Wstęp wzbroniony!

Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów,  wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w związku ze znalezieniem dużej ilości niewybuchów. Teren objęty zakazem określony jest w decyzji i mapce znajdujących się poniżej.