UWAGA ROLNIKU!

Zmienił się sposób zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach spowodowanych przez suszę.

Zmiany związane są z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Na mocy rozporządzenia zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.
Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 roku przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo w zakładce Informacje branżowe/Niekorzystne zjawiska atmosferyczne.