Uwaga! W wodzie będzie czuć chlor!

W związku z prowadzonymi działaniami, polegającymi na przywróceniu przydatności wody do spożycia, zwiększona została zawartość chloru w iłowskim wodociągu. 

Prosimy zatem o ostrożność podczas używania wody do celów gospodarczych.

Józef Brzezicki 
Kierownik 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej