Schetynówki w 2016

Kolejne drogi do remontu

To już pewne. W 2016 roku nasza gmina otrzyma dofinansowanie na przebudowę i modernizację kilku ulic w centrum Iłowej.

W ubiegłym tygodniu (22 stycznia br.) Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zatwierdził Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Gmina Iłowa została sklasyfikowana na bardzo wysokim 3 miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019″.

Zadanie obejmie przebudowę ulicy Żeromskiego, Konopnickiej, Młyńskiej, część ul. 1 Maja i część ul. Drzymały. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 mln 232 tys. zł, co stanowi 50% całkowitych kosztów inwestycji wartej 2 mln 465 tys. zł.

Na dotacje dla województwa lubuskiego przeznaczone zostaną środki budżetu państwa w wysokości 34.636.582 zł do równego podziału pomiędzy gminy i powiaty.

Dofinansowanie w 2016 roku otrzyma 10 powiatów (w tym 1 powiat z niepełnym dofinansowaniem) i 14 gmin (w tym 1 gmina z niepełnym dofinansowaniem).

Umowy z beneficjentami o dofinansowanie zadań na 2016 rok zostaną podpisane po zwiększeniu budżetu Wojewody Lubuskiego przez Ministra Finansów.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl

LISTA RANKINGOWA 

Mapa schetynówek

Mapa przedstawiająca ulice, które zostaną objęte remontem w 2016 roku.