W Iłowej będzie karetka!

Od 1 marca 2018 roku Zespół Ratownictwa Medycznego będzie stacjonował w Iłowej.  

 

Ponad trzyletnie starania Burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego, Burmistrza Gozdnicy Krzysztofa Jarosza, Wójta Gminy Wymiarki Wojciecha Olszewskiego, Wójta Przewozu Ryszarda Klisowskiego, przy wsparciu Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza, przyniosły efekty.

8 grudnia 2017 roku Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zdecydował o utworzeniu piątego Zespołu Ratownictwa Medycznego na terenie Powiatu Żagańskiego. Powyższa decyzja została zaakceptowana przez Ministra Zdrowia, który zatwierdził zmiany w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Od 1 marca br. piąty zespół będzie stacjonował w Iłowej, w biurowcu na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Żagańskiej.

– Obecnie przygotowujemy pomieszczenia dla dwóch ratowników, którzy w Iłowej będą mieli swoją „bazę”. Do dyspozycji zespołu będą trzy pomieszczenia, w pełni wyremontowane i przystosowane do tego celu. Kwota, jaką przeznaczamy na remont, z budżetu gminy, to 20 tys. złotych. – informuje burmistrz Paweł Lichtański. – Jeszcze trzy lata temu utworzenie podstacji pogotowia ratunkowego w Iłowej wydawało się rzeczą nieprawdopodobną i szczerze mówiąc mało kto wierzył, że nam się uda. Dzięki temu, że byliśmy zdeterminowani, mówiliśmy jednym głosem i otrzymaliśmy wsparcie wielu osób, nasze starania zakończyły się sukcesem – opowiada burmistrz. – Dziękuję wszystkim samorządowcom oraz dyrekcji 105. Szpitala za współpracę. Podziękowania za osobiste zaangażowanie w tej sprawie  należą się również wicewojewodzie Robertowi Paluchowi, posłowi Markowi Astowi, panu Jerzemu Bielawskiemu oraz Józefowi Brzezickiemu.

10 stycznia br. podpisano porozumienie w sprawie udzielenia promesy na zakup karetki pogotowia dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach, która obsługiwać będzie gminy Iłowa, Wymiarki, Gozdnica i Przewóz. Kwota zakupu pojazdu dla ratowników to 310 tys złotych, którą samorządy podzieliły między sobą i zadeklarowały w porozumieniu: Burmistrz Iłowej 100 tys. zł, Starosta Żagański 80 tys. zł, Burmistrz Gozdnicy 60 tys. zł, Wójt Gminy Wymiarki  50 tys. zł, Wójt Gminy Przewóz 20 tys. zł.

– Roczne utrzymanie jednego zespołu ratownictwa medycznego to koszt około 1 mln zł. Skoro takie środki zostały zagwarantowane przez Wojewodę Lubuskiego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, to nam samorządowcom nie pozostało nic innego, jak znaleźć pieniądze na zakup nowego samochodu tj. karetki pogotowia – podsumował burmistrz P. Lichtański.

Zachęcamy do wysłuchania audycji Radia Zachód.

POROZUMIENIE

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl