W młodych power zawodowy

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z firmą Carga sp. z o.o. w okresie od 1 września 2018 r. do 31 maja 2019 r. realizuje projekt „W młodych power zawodowy”.