„Wakacyjna pocztówka z Iłowej” KONKURS

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Wakacyjna pocztówka z Iłowej”.

 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy Iłowa pod patronatem Burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy.

Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie trzy zdjęcia. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i przedstawiać tematycznie Gminę Iłowa. W zakresie techniki wykonania zdjęć organizator pozostawia dowolność. Do każdego zdjęcia należy dołączyć formularz zgłoszeniowy podpisany przez uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna prawnego.

Zdjęcia do konkursu należy złożyć w formie elektronicznej od dnia 24 czerwca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku. Fotografie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i plikiem zdjęciowym w formacie jpg o minimalnym wymiarze 15cmx21cm, rozdzielczość 300 dpi należy wysyłać na adres: konkurs@ilowa.pl.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY