Warsztaty refleksyjne w Borach

31 stycznia 2018 r. odbyły się warsztaty refleksyjne poświęcone bieżącej analizie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego, koordynowanej przez LGD Bory Dolnośląskie. 

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie oraz zaproszeni goście. Podczas warsztatów analizowano m.in. osiągnięte wskaźniki i przewidywane zagrożenia Strategii, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020.

Do głównych celów Strategii należy: pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu oraz wzrost kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania.

W czasie warsztatów poruszano także tematy dotyczące wsparcia finansowego, jakie oferuje LGD Bory Dolnośląskie:

  • Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru działania LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Spotkanie podsumował Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie Mariusz Leszczyński, który przedstawił plany związane z naborami wniosków o przyznanie pomocy finansowej w bieżącym roku.