Warsztaty zakończone

Polsko – niemieckie warsztaty fotograficzne i plastyczne pt. „PARK DWORSKI ARTYSTYCZNIE” za nami.

 

Dopisali uczestnicy projektu, w liczbie 40 osób, reprezentujący Iłowę i Janschwalde, dopisała pogoda. Celem projektu było zwiększanie atrakcyjności transgranicznej obszaru wsparcia i promocja krajobrazu, sztuki i kultury. Dzień był wymarzony na działania artystyczne w iłowskim parku. Sprzyjał twórczej atmosferze i budził radosne nastroje. Dopisali zaproszeni goście. Efektem działań jest wystawa prac plastycznych i fotograficznych, do obejrzenia której zapraszamy w maju. W następnym miesiącu prace będą prezentowane u niemieckiego partnera.

Maria Żarska
Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej