Wielka dotacja na innowacje!

Zapraszamy przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm do udziału w konkursie na uzyskanie wsparcia dotacyjnego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Od 21 stycznia do 11 lutego 2019 roku będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli potrzebujesz wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, na przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne technologie i inne, innowacyjne rozwiązania w zakresie nie tylko produkcji, ale również procesów zarządzania poprzedzonych pracami badawczymi, rozwojowymi i tworzeniem prototypów, to ten konkurs jest przeznaczony właśnie dla Ciebie.

39 mln zł unijnej dotacji będą mogli otrzymać przedsiębiorcy na wdrożenie wyników prac B+R, w tym:
– wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych),
– wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 Badania i innowacje,
– wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Zarząd Województwa Lubuskiego we wtorek 18 grudnia podjął uchwalę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu konkursu w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MSP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MSP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Więcej informacji o konkursie w Departamencie Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego tel.68 45 65 153, 149, 139, 138, 32 oraz Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym tel. 68 45 65 521.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczono na stronie www.rpo.lubuskie.pl  oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

info: www.lubuskie.pl