Konkurs Wielkanocny

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ogłasza X Wielkanocny Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastykę Obrzędową.

Warunki konkursu

 1. Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w 2018 roku.
 2. Każdą pracę, lub zestaw prac, należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać dokładny adres i wiek autora.
 3. Uczestnik Konkursu obowiązany jest do złożenia prac w Gminnym Centrum Kultury i Sportu do dnia 28.03.2018. do godz. 18.00
 4. Wszystkie dostarczone prace będą eksponowane na Wystawie w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. Najciekawsze prace zostaną narodzone.

PRACE OCENIANE BĘDĄ W GRUPACH WIEKOWYCH:

 • do lat 16,
 • powyżej lat 16.

Pisanki klasyfikowane będą w kategoriach:

 • pisanki o ludowych motywach zdobniczych,
 • pisanki o współczesnych motywach zdobniczych.

Konkurs obejmuje:

 1. Prace pojedyncze:- pisanki (w liczbie 3 sztuki) – inne.
 2. Palmy.
 3. Pieczywo.
 4. Koszyczki wielkanocne ze święconką.

WSPÓŁORGANIZATOR KONKURSU

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Informacji udziela Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej tel. 68377459