Wilk nie zna granic

„Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem” pod takim tytułem odbyły się ( 18 października 2018 r.) warsztaty dla uczniów szkół podstawowych w Iłowej i Jänschwalde.

 

Gmina Iłowa we współpracy z partnerską gminą Jänschwalde realizuje projekt pt. Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem, którego celem jest wspieranie i pogłębianie współpracy partnerskiej poprzez wspólne promowanie zasobów dziedzictwa naturalnego w obszarze przygranicznym. Głównym tematem warsztatów przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej było występowanie wilka w regionie przygranicznym, jego wędrówki, zachowanie i zwyczaje. Podczas zajęć polsko-niemiecka grupa dzieci wspólnie wykonała prace plastyczne o tematyce m.in. wilka i leśnych zwierząt.

W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Nadleśnictwa Wymiarki Krzysztof Polus, który przedstawił dzieciom zasady promowania postaw ekologicznych oraz poszanowania przyrody.

Prace wykonane podczas warsztatów zostaną zaprezentowane podczas konferencji pt. Wilk na obszarze transgranicznym. Międzynarodowa wymiana doświadczeń, która obędzie się 21 listopada br. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej. Swoje prelekcje wygłosi m.in. Marek Maciantowicz, Główny Specjalista do spraw ochrony przyrody w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Waldemar Bena, Historyk, Przyrodnik, Regionalista, Badacz występowania wilka w Polsce Zachodniej.

Projekt pt. Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy naszej gminy z Jänschwalde. Od lat stosunki mieszkańców obu regionów cechuje wyjątkowa zażyłość przekładająca się na wzorcową realizację wspólnych projektów.

Zadanie realizowane jest z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A  Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.