Wojewoda spotkał się z samorządowcami

W spotkaniu z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem zorganizowanym w starostwie powiatowym w Żaganiu uczestniczyli (28 marca br.) samorządowcy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy starostwa.

– Bardzo się cieszymy, że Pan Wojewoda znalazł czas na spotkanie z nami –  tymi słowami rozpoczął obrady Starosta Henryk Janowicz. – Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć kilka kwestii m.in problem brakującego zespołu ratownictwa medycznego do obsługi mieszkańców gmin Iłowa, Wymiarki, Gozdnica i Przewóz. Ważną sprawą dla nas wszystkich jest również przedłużający się czas remontu drogi krajowej nr 18 – mówił starosta.

– Takie spotkania jak to dzisiejsze, są dla mnie bardzo ważne – przywitał zebranych wojewoda. – Mogę poznać państwa opinie i konkretne problemy, które w miarę moich możliwości chciałbym wspólnie z Wami rozwiązywać.

Wojewoda Lubuski przypomniał o działaniach, które podjął w sprawie remontu drogi krajowej A18. Powołał się na konkretne pisma i spotkania z właściwym ministrem. – W tej chwili w Programie Budowy Dróg Krajowych jest zaplanowana kwota 107 mld zł. Gdybyśmy chcieli wyremontować wszystkie drogi krajowe w Polsce potrzebowalibyśmy dwa razy więcej – mówił do zebranych Wojewoda W. Dajczak. – Podejmujemy jednak wspólne działania zmierzające do znalezienia rozwiązania i doprowadzenia do upragnionego remontu tej drogi.

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański podziękował wojewodzie za dotychczasowe działania oraz przypomniał, że w ubiegłym roku zawiązało się „Porozumienie A-18” zrzeszające wszystkich burmistrzów i wójtów oraz starostów powiatów żarskiego i żagańskiego. Efektem współpracy włodarzy był list do pani premier Beaty Szydło ws. podjęcia kroków zmierzających do modernizacji południowej nitki autostrady.

LIST

Dyskutowaną podczas spotkania sprawą był problem związany z brakiem podstacji pogotowia ratunkowego do obsługi mieszkańców gmin Gozdnica, Wymiarki, Przewóz i Iłowa. – W tej chwili trwają prace zmierzające do zmiany funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w naszym województwie – przedstawił problem wojewoda. – W drugiej połowie czerwca będą znane wyniki prowadzonych analiz funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w poszczególnych rejonach operacyjnych w województwie lubuskim. Po zakończeniu prac zostanie zorganizowane spotkanie, na które otrzymacie państwo zaproszenie. Wtedy podjęta zostanie także decyzja. Jestem zwolennikiem ulokowania karetki pogotowia, w miejscu które umożliwi dojazd zespołowi ratowników na czas – podkreślił W. Dajczak.

Wojewoda oraz burmistrzowie Gozdnicy i Iłowej przypomnieli o podejmowanych w roku ubiegłym inicjatywach i spotkaniach w tej sprawie. – W tym roku rozpoczniemy remont budynku biurowo-szatniowego na terenie stadionu miejskiego w Iłowej. Jedno z pomieszczeń w budynku zostanie dostosowane do potrzeb zespołu ratownictwa medycznego – poinformował P. Lichtański.

Na zakończenie spotkania burmistrz Iłowej poprosił pana wojewodę, o wsparcie działań zmierzających do budowy nowego komisariatu policji w Iłowej.
Starosta Żagański poinformował, że Zarząd Powiatu udzielił promesy na kwotę 300 tys. zł na budowę nowego obiektu dla policjantów. Wojewoda Lubuski zadeklarował, że wesprze przedsięwzięcie, tak aby komisariat powstał jak najszybciej.
Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl