Wspieramy biznes

30 maja br. odbyło się spotkanie Burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego z przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Była to pierwsza wizyta przedstawicieli K-S SSE w Iłowej: Stanisława Iwana Wiceprezesa Zarządu oraz Krzysztofa Babij Głównego Specjalisty – managera projektów inwestycyjnych. Głównym tematem spotkania była współpraca dotycząca pozyskiwania nowych inwestorów. Dyskutowano także o zasadach współdziałania w świetle nowych warunków finansowania działalności gospodarczej obowiązujących od 2018 roku.

– Formalnie tereny inwestycyjne Gminy Iłowa wchodzą w skład Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym, obszarem pozostającym we właściwości K-S SSE jest m.in. powiat żagański, do którego należy Iłowa. W związku z tym to właśnie Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie wydawać decyzje o wsparciu uprawniającym do zwolnienia z podatku dochodowego przedsiębiorców prowadzących działalność w strefie inwestycyjnej na terenie gminy – mówił podczas spotkania Wiceprezes Zarządu K-S SSE Stanisław Iwan.

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

  • Mały przedsiębiorca  może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 55% dwuletnich kosztów pracy.
  • Średni przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 45% dwuletnich kosztów pracy.
  • Duży przedsiębiorca może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 35% dwuletnich kosztów pracy.

-W Iłowej na inwestorów czekają atrakcyjne, dobrze skomunikowane tereny przemysłowe, idealne dla małych, dużych i średnich przedsiębiorstw krajowych. Iłowa jest położona blisko granicy polsko-niemieckiej, na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Przedsiębiorcy inwestujący w naszym regionie znajdują się w samym centrum Europy, co sprawia, że transport we wszystkich kierunkach jest tak samo opłacalny –  podsumował spotkanie burmistrz Paweł Lichtański.