Sołectwa mają wsparcie

Podczas środowego spotkania z sołtysami Burmistrz Iłowej wręczył im informacje o wysokości środków przeznaczonych na przyszłoroczny fundusz sołecki. 

W zebraniu, które odbyło się 20 lipca 2016 roku, wzięli udział przedstawiciele dziesięciu sołectw Gminy Iłowa oraz urzędnicy.

–  Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców – mówił Włodarz – Pieniądze te dają szansę na stopniową realizację istotnych zadań dotyczących rozwoju waszych Małych Ojczyzn – dodał P. Lichtański.

Środki te można przeznaczyć m.in. na utrzymanie porządku, sadzenie drzew, krzewów, drobne remonty i naprawy.

W czasie spotkania sołtysi zgłaszali także wnioski oraz uwagi dotyczące funkcjonowania sołectw. Dyskutowali nad bieżącymi sprawami m.in. remontami gminnych szlaków komunikacyjnych, oświetleniem oraz pielęgnacją zieleni.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl