Wspólna wizja i działanie

Gmina Iłowa dołączyła do Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. 8 stycznia podpisano porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miast Żary i Żagań oraz gmin Żary, Żagań i Iłowa.

 

Gminy postanowiły przygotowywać się do wspólnego składania projektów unijnych w nowej perspektywie 2021 – 2027. Porozumienie ma zwiększyć szanse na zdobycie pieniędzy m.in. na ochronę środowiska (w tym ścieżki rowerowe), edukację, gospodarkę, turystykę, podnoszenie kompetencji, umiejętności mieszkańców i dziedzictwo kulturowe regionu.

– Przez ostatnie cztery lata przyglądałem się jak miejski obszar funkcjonalny bez gminy Iłowa działa i oceniam go bardzo wysoko. Gminy takie jak Żary i Żagań oraz miasto Żary i Żagań bardzo mocno skorzystały na tym, że zawiązały takie partnerstwo na przełomie roku 2014 i 2015. Efektem tego porozumienia i powstania miejskiego obszaru funkcjonalnego był szereg inwestycji, które te samorządy zrealizowały – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

W ramach dotychczasowego Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego wykonano uzbrojenie terenu stref przemysłowych w Żarach i  Żaganiu, wzbogacono sieć komunikacyjną poprzez budowę nowych wiat przystankowych wraz z informacją elektroniczną, realizowano miękkie projekty skierowane do mieszkańców m.in. językowe czy dodatkowe zajęcia rozwijające dla uczniów szkół.